استاندار یزد؛ ایجاد فرهنگ دانش بنیان ضامن تدوام و رشد فعالیت های این حوزه

استاندار یزد؛ ایجاد فرهنگ دانش بنیان ضامن تدوام و رشد فعالیت های این حوزه

نشست صبح جمعه با موضوع آسیب شناسی مباحث دانش بنیان  با حضور استاندار و دیگر مسئولین استان در کارخانه نوآوری درخشان برگزاری گردید. به گزارش روابط عمومی کارخانه نوآوری درخشان، دکتر مهران فاطمی در «نشست صبح جمعه» که به منظور آسیب شناسی مباحث دانش بنیان و بیان راهکارها و پیشنهادات در کارخانه نوآوری درخشان برگزار شد گفت: در این مقطع زمانی، به پیگیری مجدانه در خصوص دو بال «فناوری و نوآوری» و «گردشگری» برای ایجاد جهش در رسیدن به یزد...
این مطلب را به اشتراک بگزارید

استاندار یزد؛ ایجاد فرهنگ دانش بنیان ضامن تدوام و رشد فعالیت های این حوزه

نشست صبح جمعه با موضوع آسیب شناسی مباحث دانش بنیان  با حضور استاندار و دیگر مسئولین استان در کارخانه نوآوری درخشان برگزاری گردید.

به گزارش روابط عمومی کارخانه نوآوری درخشان،

دکتر مهران فاطمی در «نشست صبح جمعه» که به منظور آسیب شناسی مباحث دانش بنیان و بیان راهکارها و پیشنهادات در کارخانه نوآوری درخشان برگزار شد گفت: در این مقطع زمانی، به پیگیری مجدانه در خصوص دو بال «فناوری و نوآوری» و «گردشگری» برای ایجاد جهش در رسیدن به یزد نوین و بالنده نیاز است.

استاندار یزد با اشاره به نگرانی های فعالین حوزه دانش بنیان در خصوص توجه و مسیر حرکت دانش بنیان ها با تغییر مدیران در سال های آتی، اظهارداشت: گسترش “فرهنگ دانش بنیان” مهمتر از ” اقدامات حوزه دانش بنیان” است.

دکتر فاطمی با اشاره به تدوین نقشه راه حوزه نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش بنیان استان در برنامه تحولی یزد نوین با مشارکت بخش خصوصی، فعالین زیست بوم و مدیران استانی، اطمینان داد: مسئله علم و فناوری و دانش بنیان از اولویت های خدشه ناپذیر استان بوده و مسائل آن، به صورت روزانه و هفتگی، رصد و پیگیری خواهد شد.

وی اظهارداشت: بسیار خرسندم در استان یزد علاوه بر فعالین عرصه زیست بوم علم و فناوری، افراد دارای زیست بوم کاری متفاوت نیز به خوبی به ادبیات حوزه دانش بنیان مسلط بوده و ضمن مطالبه آن، برای این حوزه ایده و پیشنهاد دارند.

استاندار یزد پیگیری دقیق و با برنامه موضوعات مربوط به حوزه نوآوری، فناوری و دانش بنیان را نیازمند هم افزایی تمام مولفه ها و عناصر درگیر این زیست بوم دانست و بیان داشت: خوشبختانه مسائل و موضوعات این حوزه، قائم به یک شخص نبوده و اکوسیستمی با اجرای متعدد است که تاکنون 23 جلسه آن تشکیل شده است.