ایجاد فرهنگ کارآفرینی لازمه رشد فناوری و نوآوری

 ایجاد فرهنگ کارآفرینی لازمه رشد فناوری و نوآوری

  در سال های اخیر زیست بوم کارآفرینی کشور پیشرفت های زیادی به خود دیده است. نهادهای نوظهور مانند شتابدهنده‌ها (شرکت هایی جهت رشد سریع ایده های نو با حمایت مالی و معنوی)، سرمایه ‌‌‌گذارهای خطر پذیر شرکتی، مراکز کارآفرینی و نوآوری، استارتاپ ها به همراه برگزاری دوره های آموزشی و رویدادها توسط دانشگاه ها و مراکز علمی کشور به ارتقاء دانش این حوزه کمک کرده اند. با این وجود ضعف ها و کاستی هایی در حوزه نوآوری وجود دارد...
این مطلب را به اشتراک بگزارید

 ایجاد فرهنگ کارآفرینی لازمه رشد فناوری و نوآوری

 
در سال های اخیر زیست بوم کارآفرینی کشور پیشرفت های زیادی به خود دیده است. نهادهای نوظهور مانند شتابدهنده‌ها (شرکت هایی جهت رشد سریع ایده های نو با حمایت مالی و معنوی)، سرمایه ‌‌‌گذارهای خطر پذیر شرکتی، مراکز کارآفرینی و نوآوری، استارتاپ ها به همراه برگزاری دوره های آموزشی و رویدادها توسط دانشگاه ها و مراکز علمی کشور به ارتقاء دانش این حوزه کمک کرده اند.

با این وجود ضعف ها و کاستی هایی در حوزه نوآوری وجود دارد که نیازمند همکاری نهادها و بازیگران زیست بوم کارآفرینی کشور جهت هدایت به سمت پیشرفت و بلوغ هر چه بیشتر این حوزه است.

ماهیت نوآوری پدیده ای کاملا اجتماعی و غیرقابل پیش‌‌بینی است که در بستر جامعه رخ می دهد برخی از فعالین این حوزه معتقد هستند تا زمانی که فرهنگ کارآفرینی در یک جامعه شکل نگرفته باشد نمی توان انتظار نوآوری نظام مند را داشت بدین سبب لازم است زیر ساخت های اجتماعی نوآوری را تقویت کرده تا بتوانیم به بهترین شکل فعالیت کارآفرینی را راهبری کنیم.

یکی از مهمترین زیرساخت های اجتماعی توسعه نوآوری، دانش مشترک و جمعی است. تولید محتوای اثربخش و در دسترس قراردادن آن به عموم جامعه از ملزومات ایجاد این دانش مشترک می باشد.

کارشناسان حوزه نوآوری و فناوری معتقد هستند برای ایجاد یک اکوسیستم نوآوری، سیاست گذاری این حوزه در بخش های سخت افزاری (ایجاد زیرساخت های فیزیکی، تدوین قوانین، جذب استعداد ها و …) و نرم افزاری   (تنوع فرهنگی، اعتماد سازی اجتماعی، انگیزه های احساسی و قوانین نانوشته) می باشد.

کارخانه نوآوری درخشان یزد یکی از پروژه های منطقه ویژه علم و فناوری است که با هدف ایجاد اکوسیستم نوآوری و سیاست گذاری در بخش های سخت افزار و نرم افزار توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در سال جاری افتتاح شده است.