بازدید 120 دانش آموز از کارخانه نوآوری درخشان

بازدید 120 دانش آموز از کارخانه نوآوری درخشان

120دانش آموز مقطع نهم با هدف آشنای حوزه فناوری و دانش بنیان از کارخانه نوآوری درخشان یزد بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی کارخانه نوآوری درخشان یزد؛ تعداد 120 نفر دانش آموز در مقطع تحصیلی نهم با هدف آشنایی با حوزه های دانش بنیان، نوآوری و فناوری و همچنین آشنایی با مفاهیم استارتاپ و تیم های شتابدهنده به مناسبت هفته بسیج از کارخانه نوآوری درخشان یزد بازدید کردند. این دانش آموزان ضمن بازدید از بخش های مختلف کارخانه از جمله...
این مطلب را به اشتراک بگزارید

بازدید 120 دانش آموز از کارخانه نوآوری درخشان

120دانش آموز مقطع نهم با هدف آشنای حوزه فناوری و دانش بنیان از کارخانه نوآوری درخشان یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی کارخانه نوآوری درخشان یزد؛

تعداد 120 نفر دانش آموز در مقطع تحصیلی نهم با هدف آشنایی با حوزه های دانش بنیان، نوآوری و فناوری و همچنین آشنایی با مفاهیم استارتاپ و تیم های شتابدهنده به مناسبت هفته بسیج از کارخانه نوآوری درخشان یزد بازدید کردند.

این دانش آموزان ضمن بازدید از بخش های مختلف کارخانه از جمله شتابدهنده ها، فضای کاراشتراکی، سالن جلسات و محل برگزاری رویداد در جریان روند فعالیت منطقه ویژه علم و فناوری یزد قرار گرفتند.

گفتنی است تیم های شتابدهنده پیشگامان، فینیک، آسا، صلحی نو و اینومکث مستقر در کارخانه نوآوری درخشان نیز در این بازدید روند شکل گیری و فعالیت خود را برای دانش آموزان شرح دادند.