برگزاری رویداد همدلی نوآوری

برگزاری رویداد همدلی نوآوری

  رویداد همدلی نوآوری توسط انجمن نوآوری و فناوری استان یزد در کارخانه نوآوری درخشان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی کارخانه نوآوری درخشان یزد، اولین رویداد همدلی نوآوری توسط انجمن نوآوری و فناوری استان یزد و با همکاری منطقه ویژه علم و فناوری با حضور محمدعلی شاه حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار و جمعی از مسئولین در محل کارخانه نوآوری درخشان برگزار گردید.  این رویداد در 4 محور اندیشه ورزی، شبکه سازی، ترویج و مطالبه گری با...
این مطلب را به اشتراک بگزارید

برگزاری رویداد همدلی نوآوری

 

رویداد همدلی نوآوری توسط انجمن نوآوری و فناوری استان یزد در کارخانه نوآوری درخشان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی کارخانه نوآوری درخشان یزد،

اولین رویداد همدلی نوآوری توسط انجمن نوآوری و فناوری استان یزد و با همکاری منطقه ویژه علم و فناوری با حضور محمدعلی شاه حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار و جمعی از مسئولین در محل کارخانه نوآوری درخشان برگزار گردید.

 این رویداد در 4 محور اندیشه ورزی، شبکه سازی، ترویج و مطالبه گری با اهداف فرهنگ سازی و ترویج نوآوری و فناوری، مطالبه گری فعالانه و موثر از سازمان ها و نهادهای مسئول، ایجاد زمینه تفاهم، همفکری و هم افزایی عناصر زیست بوم فناوری و نوآوری، توسعه ارتباطات و تعاملات برای شبکه سازی موثر، بهبود وضعیت تسهیلگری، توسعه گری و کارگزاری خدمات فناوری و نوآوری و تلاش در جهت ارتقاء سرمایه های انسانی و اجتماعی حوزه فناوری و نوآوری برگزار شد.