کارخانه نوآوری یزد(کارخانه نساجی درخشان)

کارخانه نوآوری یزد(کارخانه نساجی درخشان)

حسینعلی هراتی از بازرگانان معروف و خوشنام بود که در اراضی جنت آباد یزد کارخانه نخ ریسی تاسیس کرد. همچنین کارخانه پشم ریسی و پارچه بافی درخشان با مشارکت برادران ایدون بهرام زرتشتی و حسینعلی هراتی و با سرمایه 5 میلیون و 255 هزار ریال در سال 7378 شروع به کار کرد. این کارخانه در جوار کارخانه نخ ریسی )پنبه ریسی( هراتی بود. البته کارخانه درخشان اگرچه توسط پدر )حسینعلی( راه اندازی شد ولی این فرزندش بود که کار را...
این مطلب را به اشتراک بگزارید

کارخانه نوآوری یزد(کارخانه نساجی درخشان)

حسینعلی هراتی از بازرگانان معروف و خوشنام بود که در اراضی جنت آباد یزد کارخانه نخ ریسی تاسیس کرد. همچنین کارخانه پشم ریسی و پارچه بافی درخشان با مشارکت برادران ایدون بهرام زرتشتی و حسینعلی هراتی و با سرمایه 5 میلیون و 255 هزار ریال در سال 7378 شروع به کار کرد. این کارخانه در جوار کارخانه نخ ریسی )پنبه ریسی( هراتی بود. البته کارخانه درخشان اگرچه توسط پدر )حسینعلی( راه اندازی شد ولی این فرزندش بود که کار را توسعه داد و کارخانه نساجی درخشان را به یکی از بزرگ ترین مجموعه های صنعتی در دوره خود تبدیل کرد.

محمد هراتی پسر بزرگ حسینعلی تا پایان دوره متوسطه در یزد تحصیل کرد. او نقش موثری در تداوم فعالیت های اقتصادی پدر و واردات ماشین های کشاورزی داشت. او در سال 7525 در یزد به دنیا آمد. محمد هراتی بعد از تحصیل، در کارخانه ریسندگی و بافندگی درخشان مشغول کار شد و بعد از مدتی ریاست هیئت مدیره این کارخانه را به عهده گرفت و در ضمن به فعالیت های تجاری و اقتصادی در کنار کارهای صنعتی روی آورد.

او همچنین دستی در سیاست داشت و مانند برخی از فعالان تجاری و صنعتی هم دوره اش به حضور در مجلس شورای ملی وقت علاقه نشان داد و با کاندیداتوری دو دوره به عنوان نماینده مردم یزد به مجلس راه یافت.

حضور در کارزار سیاست باعث نشد که محمد هراتی از کسب و کار خانوادگی و اداره مجموعه های صنعتی و اقتصادی عقب بیفتد؛ او در واقع با وجود علاقه مقطعی به فضای سیاست، خود را یک فعال اقتصادی می دانست و در نهایت همین موضوع هم بود که باعث شد سیاست و نمایندگی مجلس را کنار بگذارد و به کسب و کار صنعتی و تجاری خانوادگی اش بپردازد. محمد هراتی به دنبال این بود که کارخانه نساجی درخشان را که پدرش با شرکای خود در دهه 55 راه اندازی کرده بودند به مجموعه  صنعتی مدرنی تبدیل کند و به همین دلیل دائم از ماشین آلات مدرن در خطوط تولید استفاده می کرد و از کارشناسان خارجی در آن مجموعه بهره می برد. کارخانه درخشان در تمام سال های دهه های 55 تا 25 مجموعه صنعتی رو به رشدی بود که محمد هراتی در این توسعه نقشی اساسی بازی می کرد. مساحت کارخانه درخشان یزد 82 هزار متر مربع  و زیربنای آن 72 هزار متر مربع بود.