جشنواره سرمایه‌گذاری و راهکار تأمین مالی یزد( جسور )

جشنواره سرمایه‌گذاری و راهکار تأمین مالی یزد( جسور )

جشنواره سرمایه‌گذاری و راهکار تأمین مالی یزد( جسور ) قابل توجه سرمایه گذاران، صنعتگران و شرکت های فناور و دانش بنیان • برگزاری اولین “جشنواره سرمایه¬گذاری و راهکار تأمین مالی یزد- جسور” • ویژه تامین مالی طرح های فناور، دانش بنیان و خلاق • 23 تا 25 بهمن¬ماه – کارخانه نوآوری درخشان یزد • با حضور نمایندگان صندوق¬های سرمایه¬گذاری و تامین مالی، بانک ها و سرمایه¬گذاران بخش خصوصی “کشوری و استانی” • میزهای مشاوره اخذ تسهیلات، سرمایه گذاری و جذب...
این مطلب را به اشتراک بگزارید

جشنواره سرمایه‌گذاری و راهکار تأمین مالی یزد( جسور )

جشنواره سرمایه‌گذاری و راهکار تأمین مالی یزد( جسور )

قابل توجه سرمایه گذاران، صنعتگران و شرکت های فناور و دانش بنیان

• برگزاری اولین “جشنواره سرمایه¬گذاری و راهکار تأمین مالی یزد- جسور” • ویژه تامین مالی طرح های فناور، دانش بنیان و خلاق

• 23 تا 25 بهمن¬ماه – کارخانه نوآوری درخشان یزد

• با حضور نمایندگان صندوق¬های سرمایه¬گذاری و تامین مالی، بانک ها و سرمایه¬گذاران بخش خصوصی “کشوری و استانی”

• میزهای مشاوره اخذ تسهیلات، سرمایه گذاری و جذب سرمایه، ارزش گذاری، تهیه طرح های اقتصادی

• با امکان پذیرش طرح، اخذ کانتر و رونمایی از محصولات و دستاوردها و امکان حضور در میزهای مذاکره سرمایه¬گذاری

• برای کسب اطلاعات بیشتر و اخذ کانتر با مجری برگزاری رویداد به شماره 37269816(035)داخلی 30 تماس حاصل نمایید.

https://yun.ir/jasour