حمایت ایده های نوآور با مدل اقتصادی مطلوب

حمایت ایده های نوآور با مدل اقتصادی مطلوب

دکتر دهقانی فیروز آبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از کارخانه نوآوری درخشان بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی کارخانه نوآوری درخشان؛ روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، علی وحدت رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌‌های استراتژیک از کارخانه نوآوری درخشان یزد بازدید و در جریان روند خدمات و فعالیت های صورت گرفته قرار گرفتند. در این بازدید معاون علمی و فناوری رئیس...
این مطلب را به اشتراک بگزارید

حمایت ایده های نوآور با مدل اقتصادی مطلوب

دکتر دهقانی فیروز آبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور از کارخانه نوآوری درخشان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی کارخانه نوآوری درخشان؛
روح الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور، علی وحدت رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی و محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌‌های استراتژیک از کارخانه نوآوری درخشان یزد بازدید و در جریان روند خدمات و فعالیت های صورت گرفته قرار گرفتند.

در این بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه تبدیل کارخانه قدیمی و صنعتی به کارخانه نوآوری درخشان، بیانگر این موضوع است که مردم مستعد این خطه از کشور در هر دوره زمانی با توجه به الزامات آن برهه از زمان همیشه پیشرو بوده اند افزود: با توجه به گستردگی صنعت و معدن در استان یزد و ظرفیت های همکاری مشترک بین معاونت علمی و صنایع، توسعه کارخانه درخشان مد نظر است.

دهقانی فیروز آبادی بر عزم معاونت علمی برای حمایت ایده های نوآور با مدل اقتصادی مطلوب با بازگشت سرمایه 3 یا 4 ساله اشاره کرد و ادامه داد: سیاست های جدید معاونت تاکید بر این است که بدون مدل اقتصادی قابل توجیه در خصوص زیرساخت و فضاها پیش نرویم و از این پس اعتبارات را به شرکت ها و هسته های این حوزه دهیم. همچنین در آینده ایده های و تیم ایده های استارتاپی بیشتر مورد حمایت معاونت قرار خواهند گرفت.

وی در پایان با اشاره به عملکرد خوب معاونت در سال های گذشته و همچنین همراهی و کمک سازمان های مرتبط گفت: امید است شهریزد در آینده ای نزدیک به یک شهر نوآوری و قابل رقابت با شهرهای نوآورانه جهان تبدیل شود.