شناسایی و رفع نیازهای فناوری صنایع استان یزد در کارخانه نوآوری درخشان

شناسایی و رفع نیازهای فناوری صنایع استان یزد در کارخانه نوآوری درخشان

مجموعه نشست های شناسایی و رفع نیاز های فناوری صنایع استان یزد با محوریت صنایع شیمیایی و سلولزی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کارخانه نوآوری درخشان یزد؛ با توجه به ضرورت تعامل صنعت با شرکت های حوزه دانش بنیان، مناطق ویژه علم و فناوری و دانشگاه ها مجموعه نشست های شناسایی و رفع نیاز های فناوری صنایع استان با محوریت صنایع شیمیایی و سلولزی در کارخانه نوآوری درخشان یزد با همکاری شرکت راهکار تجارت پویا سورنا برگزار شد. در...
این مطلب را به اشتراک بگزارید

شناسایی و رفع نیازهای فناوری صنایع استان یزد در کارخانه نوآوری درخشان

مجموعه نشست های شناسایی و رفع نیاز های فناوری صنایع استان یزد با محوریت صنایع شیمیایی و سلولزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کارخانه نوآوری درخشان یزد؛

با توجه به ضرورت تعامل صنعت با شرکت های حوزه دانش بنیان، مناطق ویژه علم و فناوری و دانشگاه ها مجموعه نشست های شناسایی و رفع نیاز های فناوری صنایع استان با محوریت صنایع شیمیایی و سلولزی در کارخانه نوآوری درخشان یزد با همکاری شرکت راهکار تجارت پویا سورنا برگزار شد.

در این نشست تیم های و شرکت های حاضر در کارخانه نوآوری درخشان با مشکلات و ضعف ها حوزه صنعت آشنا شده و با بررسی این نیازها راهکارهایی عملی مناسب جهت بهبود موانع تولید ارائه می دهند.

گفتنی است تعامل میان صنعت و حوزه های دانش بنیان می‌تواند نقش مهمی در افزایش اشتغال و تولید داشته باشد.