محل برگزاری رویداد های علمی، نوآوری و فناوری ( DEMO DAY) ، (REVERSE PITCH، نشست های تخصصی، برگزاری کارگاه آموزشی
دارای امکانات ویدئووال، سیستم صوت،اینترنت و همچنین ظرفبت بالای 100 نفر در محل کارخانه نوآوری درخشان یزد