همنشینی پاییزی برنامه نویسان و بازی سازان

همنشینی پاییزی برنامه نویسان و بازی سازان

دهکده بازی همنشینی پاییزی در استان یزد برنامه نویسان و بازی سازان با همکارای دهکده بازی و شتابدهنده اینومکث در محل کارخانه نوآوری درخشان تاریخ: 3 آذرماه زمان: 14:00 لغایت 17:00
این مطلب را به اشتراک بگزارید

همنشینی پاییزی برنامه نویسان و بازی سازان

دهکده بازی

همنشینی پاییزی

در استان یزد

برنامه نویسان و بازی سازان

با همکارای دهکده بازی و شتابدهنده اینومکث

در محل کارخانه نوآوری درخشان

تاریخ: 3 آذرماه

زمان: 14:00 لغایت 17:00