کارخانه نوآوری درخشان یزد با هدف توسعه و تعامل بین شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها و مراکز نوآوری اقدام به فراخوان عمومی پذیرش در کارخانه نوآوری درخشان نموده است.

ما در اینجا آماده ارائه زمینه‌های مناسب برای توسعه نوآوری، تبادل تجربیات و ارتباط با صنایع مختلف هستیم.

مزایای استقرار در فضای کارخانه نوآوری درخشان یزد:

شما می توانید به عنوان سرمایه‌گذار، شتابدهنده، شرکت دانش‌بنیان و فناور و مرکزی نوآوری صنایع و سازمان‌ها به فضای نوآورانه کارخانه نوآوری درخشان یزد بپیوندید.

قیمت اجاره فضاهای اختصاصی (به ازای هر مترمربع) کارخانه نوآوری درخشان:

شماره تماس جهت پیگیری درخواست پذیرش

03536331380