رویداد ها

آخرین اخبار و مقالات رسمی کارخانه نوآوری یزد را در این بخش بخوانید

دهکده بازی همنشینی پاییزی در استان یزد برنامه نویسان و بازی سازان با همکارای

این نشست با هدف شناسایی و رفع نیازها و چالش های فناوری صنایع غذایی

این نشست با هدف شناسایی و رفع نیازها و چالش های فناوری صنایع کاشی،

اردوی آموزش بازی‌سازی استان یزد که پنجمین رویداد استعدادیابی انستیتو ملی بازی‌سازی در کشور

این نشست با هدف شناسایی و رفع نیازها و چالش های فناوری صنایع شیمیایی

قرارگاه جهاد علم و فناوری سپاه الغدیر و ستاد نوآوری، فناوری و اقتصاد دانش