دومین رویداد ملی معرفی نیازهای فناوری صنایع و دستگاه های اجرایی

دومین رویداد ملی معرفی نیازهای فناوری صنایع و دستگاه های اجرایی

“دومین رویداد ملی معرفی نیازهای فناوری صنایع و دستگاه های اجرایی استان یزد” این رویداد در بخش نیازهای شهرداری یزد به همت *مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری یزد* با محوریت نیازهای سه سازمان حمل و نقل بار و مسافر، مدیریت پسماند، مرکز مهندسی و ایمنی ترافیک در تاریخ 4 اسفند ماه 1401 در محل کارخانه نواوری درخشان یزد برگزار خواهد شد. فناوران دارای راه حل برای چالش های مطرح شده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای حضور...
این مطلب را به اشتراک بگزارید

دومین رویداد ملی معرفی نیازهای فناوری صنایع و دستگاه های اجرایی

این رویداد در بخش نیازهای شهرداری یزد به همت *مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری یزد* با محوریت نیازهای سه سازمان حمل و نقل بار و مسافر، مدیریت پسماند، مرکز مهندسی و ایمنی ترافیک در تاریخ 4 اسفند ماه 1401 در محل کارخانه نواوری درخشان یزد برگزار خواهد شد.
فناوران دارای راه حل برای چالش های مطرح شده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای حضور در جلسات مذاکره با واحدهای متقاضی از طریق تماس با شماره 03537269816 داخلی 25 و یا پیامرسان واتساپ/ایتا 09162534891 و یا مراجعه به سایت event.yazd.ir اقدام نمایند.