اتاق جلسات

اتاق جلسات

  • هزینه رزرو اتاق جلسات به ازای هر ساعت $20

    کاربران ماهیانه فضای کار اشتراکی (منعطف/ثابت) می‌توانند 1/5 ساعت در هفته به صورت رایگان از اتاق جلسات استفاده کنند.
    ❌... محل قرار گیری سایر توضیحات و شرایط رزرو ...