صنعت

آخرین اخبار و مقالات رسمی کارخانه نوآوری یزد را در این بخش بخوانید

مجموعه نشست های شناسایی و رفع نیاز های فناوری صنایع استان یزد با محوریت