کارخانه نوآوری

آخرین اخبار و مقالات رسمی کارخانه نوآوری یزد را در این بخش بخوانید

در روز پایانی نشست خبری رویداد ملی تا ثریا محمدعلی شاه حسینی معاون توسعه

کارخانه نوآوری درخشان یزد با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افتتاح شد.